Tuesday, 16 October 2012

[Interior] Harmonisk fargesammensettningerHarmonisk fargesammensetninger
1.       Nabofarger og kvartsirkler:
-          En kvartsirkel er begrenset to elementer farger (grunnfarger) eks. gul og rød. Alle fargene i en kvartsirkel vil på grunn av slektskapet  ( i dette tilfelle gul og rød) harmonere med hverandre.

2.       Motstående farger/ komplementærkontrast.
-          Farger som står rett overfor hverandre på sirkelen. Det er lurt at en av fargene bare dominerer eller så kan resultatet blir urolig og virke rotete. Kan også virke irriterende på synsnervene.

3.       Kulørtoneliket/ ton i ton – farger
-          Bruk en kulørtone fra kulørtonekretsen og kombinere den med flere nyanser fra nyansetrekanten. Kombinasjonen kan variere nyanser med svak kulørthet sammen med sterkt kulørte farger.

4.       Nyanselikhet
-          Nyanselike farger er ulike fargetoner (hentet fra kulørtonekretsen) med likhet i svarthet, hvithet og kulørthet.  Både fargesirkelen og nyansetrekantene brukes. 


post signature

[Interior] EpokerKlassisisme:
-          Har sin opphave / forbilde i den greske klassiske kunsten for ca 2000 år siden.
-          Den perioden het antikken (for eksempel akropolis)
-          Denne tiden kaller vi middelalderen. (til ca. 1500 e. k.)


Vikingene:
-          Ca. 5000år e. k.
-          Forenklet og stilisert dyrestil, og geometriske mønstre.
Jellingstein: 
-          Har pyramideform m/ båndflettingsmøster på.
-          Osebergskipet.

Gotikken:
-          Middelaldrene, fra 1200tallet.
-          Presenterte en ny virkelighetsoppfatning. Spesielt innenfor religion.
-          Steinhuggere fremstilte nydelige løvverk som viser liv i stede forstilisert abstrahert ornamentikk.
-          Her finner vi arkitektur, skulptur, glassmalerier (rosevinduer) maleri.
-          Rosevindu i Nidarosdomen.
Gesso:
-          Blanding av gips og lim som smøres på en treplate, også maler man oppå der igjen.
Nidarosdomen:
-          Gotisk kirke i Trondheim

Renessansen:
-          Betyr gjenfødsel
-          Oppsto ca. 1400-1520
-          De oppdaget den greske klassiske kunsten fra antikken på nytt.
-          Man tenkte på kroppen som et tempel.
-          Avspeiling av det fullkomme.
-          Det var veldig stor grad av realisme. Spesielt i fremstille mennesker.
-          Arkitekttur-billedkunst.
-          Michelangelo
-          Leonardo da Vinci
-          Jan van eyck
-          Rafael

Barokken:
-          Noe som er rart.
-          Var fra 1600 tallet – 1750tallet.
-          Mest arkitekttur og maleri.
-          Caravaggio
-          Caracci
-          Rubens
-          Rembrant
-          De hadde en realistisk fremstilling, lyset brukt for å vise en mystisk religiøs åndelig tilværelse i maleriene, men også for å vise volum i formene (modellering)
-          Magisk realisme.


Nyere tid:
                Romantikken:
-          Ca fra 1760-1850
-          Består stort sett av arkitektur og billedkunst.
-          Betyr fantastisk.
-          Eventyrlig med dramatisk innhold som handler om liv og død og krig og kjærlighet.
-          Man finner lengsel etter det som kan fylle livet med sterke følelse og opplevelse.
-          Man malte både dyr, mennesker og landskap. Mest kjent for landskapsmalerier.
-          Goya
-          Giorgione
-          Tizian
-          Peder Balke (norsk)
-          Tidermann
-          De idealiserte motivert.
-          Gjorde det vakrere og skjønnere enn det egentlig var.
Realismen:
-          Ca 1850-1890
-          De malte virkeligheta som den var uten å forskjønne eller idealisere.
-          De malte det eter moderne livet.
-          Courbet
-          Manet
-          Cristian Krohg

Impresjonismen:
-          Fra 1874-1886.
-          De malte lyset, øyeblikket, bevegelse og det omskiftlige, og det flyktige.
-          Sezanne

Art Nouva/ jugend:
-           oppstrå på slutten av 1880 tallet og betyr ny kunst.
-          Besto av organiske, bølgete former og linjer.
-           Finner vi både i arkitektur, bruksgjenstander, innbo, bilder.

Ekspresjonismen:
-          Utrykk følelser, fantasier, drømmer og tanker.
-          Rundt 1900 tallet,
-          Edvard Munch
-          Matisse à fauvismeà mer avgrenset fargeflater og spenninger mellom fargene.

Abstrakte kunsten:
-          Picasso
-          Bygge opp for eksempel med geometriske former.
-          Nonfigurative har ikke konkrete former.

Surrealismen:
-           Viser drømmer over virkeligheten.
-          Dali
-          Chagallpost signature

[Anime] Picture

post signature