Tuesday, 16 October 2012

[Interior] Harmonisk fargesammensettningerHarmonisk fargesammensetninger
1.       Nabofarger og kvartsirkler:
-          En kvartsirkel er begrenset to elementer farger (grunnfarger) eks. gul og rød. Alle fargene i en kvartsirkel vil på grunn av slektskapet  ( i dette tilfelle gul og rød) harmonere med hverandre.

2.       Motstående farger/ komplementærkontrast.
-          Farger som står rett overfor hverandre på sirkelen. Det er lurt at en av fargene bare dominerer eller så kan resultatet blir urolig og virke rotete. Kan også virke irriterende på synsnervene.

3.       Kulørtoneliket/ ton i ton – farger
-          Bruk en kulørtone fra kulørtonekretsen og kombinere den med flere nyanser fra nyansetrekanten. Kombinasjonen kan variere nyanser med svak kulørthet sammen med sterkt kulørte farger.

4.       Nyanselikhet
-          Nyanselike farger er ulike fargetoner (hentet fra kulørtonekretsen) med likhet i svarthet, hvithet og kulørthet.  Både fargesirkelen og nyansetrekantene brukes. 


post signature

No comments:

Post a Comment

If you want to comment or share your thoughs, please do! :)