Tuesday, 16 October 2012

[Interior] EpokerKlassisisme:
-          Har sin opphave / forbilde i den greske klassiske kunsten for ca 2000 år siden.
-          Den perioden het antikken (for eksempel akropolis)
-          Denne tiden kaller vi middelalderen. (til ca. 1500 e. k.)


Vikingene:
-          Ca. 5000år e. k.
-          Forenklet og stilisert dyrestil, og geometriske mønstre.
Jellingstein: 
-          Har pyramideform m/ båndflettingsmøster på.
-          Osebergskipet.

Gotikken:
-          Middelaldrene, fra 1200tallet.
-          Presenterte en ny virkelighetsoppfatning. Spesielt innenfor religion.
-          Steinhuggere fremstilte nydelige løvverk som viser liv i stede forstilisert abstrahert ornamentikk.
-          Her finner vi arkitektur, skulptur, glassmalerier (rosevinduer) maleri.
-          Rosevindu i Nidarosdomen.
Gesso:
-          Blanding av gips og lim som smøres på en treplate, også maler man oppå der igjen.
Nidarosdomen:
-          Gotisk kirke i Trondheim

Renessansen:
-          Betyr gjenfødsel
-          Oppsto ca. 1400-1520
-          De oppdaget den greske klassiske kunsten fra antikken på nytt.
-          Man tenkte på kroppen som et tempel.
-          Avspeiling av det fullkomme.
-          Det var veldig stor grad av realisme. Spesielt i fremstille mennesker.
-          Arkitekttur-billedkunst.
-          Michelangelo
-          Leonardo da Vinci
-          Jan van eyck
-          Rafael

Barokken:
-          Noe som er rart.
-          Var fra 1600 tallet – 1750tallet.
-          Mest arkitekttur og maleri.
-          Caravaggio
-          Caracci
-          Rubens
-          Rembrant
-          De hadde en realistisk fremstilling, lyset brukt for å vise en mystisk religiøs åndelig tilværelse i maleriene, men også for å vise volum i formene (modellering)
-          Magisk realisme.


Nyere tid:
                Romantikken:
-          Ca fra 1760-1850
-          Består stort sett av arkitektur og billedkunst.
-          Betyr fantastisk.
-          Eventyrlig med dramatisk innhold som handler om liv og død og krig og kjærlighet.
-          Man finner lengsel etter det som kan fylle livet med sterke følelse og opplevelse.
-          Man malte både dyr, mennesker og landskap. Mest kjent for landskapsmalerier.
-          Goya
-          Giorgione
-          Tizian
-          Peder Balke (norsk)
-          Tidermann
-          De idealiserte motivert.
-          Gjorde det vakrere og skjønnere enn det egentlig var.
Realismen:
-          Ca 1850-1890
-          De malte virkeligheta som den var uten å forskjønne eller idealisere.
-          De malte det eter moderne livet.
-          Courbet
-          Manet
-          Cristian Krohg

Impresjonismen:
-          Fra 1874-1886.
-          De malte lyset, øyeblikket, bevegelse og det omskiftlige, og det flyktige.
-          Sezanne

Art Nouva/ jugend:
-           oppstrå på slutten av 1880 tallet og betyr ny kunst.
-          Besto av organiske, bølgete former og linjer.
-           Finner vi både i arkitektur, bruksgjenstander, innbo, bilder.

Ekspresjonismen:
-          Utrykk følelser, fantasier, drømmer og tanker.
-          Rundt 1900 tallet,
-          Edvard Munch
-          Matisse à fauvismeà mer avgrenset fargeflater og spenninger mellom fargene.

Abstrakte kunsten:
-          Picasso
-          Bygge opp for eksempel med geometriske former.
-          Nonfigurative har ikke konkrete former.

Surrealismen:
-           Viser drømmer over virkeligheten.
-          Dali
-          Chagallpost signature

No comments:

Post a Comment

If you want to comment or share your thoughs, please do! :)