Monday, 2 January 2012

[Photo] Bilder og video fra oppskytinga på Rensåsen, nyttårs aften 2011!
 Grunnen til at det klikker på videoen overfor er fordi jeg tok disse bilene underveis mens jeg filmet. 

På toppen av Rensåsen!


Bil reklame. Bilen kjører sleden! Haha!


post signature

No comments:

Post a Comment

If you want to comment or share your thoughs, please do! :)