Monday, 30 January 2012

[Interior] Alt kan fikses med tape, og dør til gapahuken!Pappa lagde le-vegg/dør til gapa huken. 

Finish!


Drivehuset måtte også fikses litt, fordi vinden hadde revet av en plate, og vi festet dem med tape! ;D


post signature

No comments:

Post a Comment

If you want to comment or share your thoughs, please do! :)